Pan Jaroslav Mácha

Narodil se 10. 7. 1938 a bydlí v Ostravě - Nové Bělé.                                                                           

Je členem Senioři ČR Městské organizace Ostrava (dříve Svaz důchodců ČR).                                 

Přes svůj vysoký věk je stále plný elánu, optimismu, je přátelský a ochotný pomoci při organizování nejrůznějších akcí pořádaných Klubem důchodců v Nové Bělé.                      

Do konce loňského roku byl aktivním členem výboru ostravské Městské organizace Senioři ČR, kde koordinoval spolupráci mezi Klubem seniorů

a Městskou organizací. Každou akci si předem pečlivě promyslel a připravil pro účastníky co nejpestřejší program tak, aby se nejen pobavili,

ale i poučili.  Jeho aktivita a zájem o dění kolem sebe je příkladná a neuvěřitelná pro ostatní seniory nejen v Klubu, ale i v rámci celé ostravské organizace.                                                                                                               

                                                                                                                  Děkujeme mu za dlouholetou a obětavou činnost.