Podpořte dobrou věc

TISKOVÁ ZPRÁVA

13. 5. 2019

 

 

POMOC LETÍ…

Veřejná sbírka Dobrovolnického centra ADRA na podporu dobrovolnictví v Ostravě

 

Vítanými společníky pro osamělé seniory, ale i děti v nemocnicích a lidi se zdravotním postižením, jsou dobrovolníci ADRA, kteří je navštěvují ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Každý rok jich v Ostravě pomáhá přes 500, jejich činnost koordinuje Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava. To v letošním roce slaví 10 let svého působení v Ostravě, za tu dobu propojilo s konkrétními potřebnými více než 2000 dobrovolníků.

 

Na podporu rozvoje programů Dobrovolnického centra ADRA Ostrava je určen výtěžek veřejné sbírky, která proběhne v ulicích města Ostravy ve středu 15. 5. a ve čtvrtek 16. 5. 2019. Studenti ostravských středních škol v tričkách ADRA budou od časného rána na mnoha frekventovaných místech Ostravy nabízet informace o dobrovolnictví a možnost přispět do zapečetěné pokladničky finančním příspěvkem. Název sbírky POMOC LETÍ odkazuje na to, že zodpovědný přístup ke svému bezprostřednímu okolí, a tedy i k potřebným lidem žijícím v Ostravě, je trendy a moderní. Svým finančním příspěvkem pomůžete propojit svět lidí, kteří pomoc potřebují, se světem lidí, kteří pomoc nabízí a jsou ochotni se stát dobrovolníky.

 

V loňském roce byl výtěžek tradiční sbírky POMOC LETÍ v Ostravě přes 52 tisíc Kč. Peníze byly použity na realizaci aktivit dobrovolnického programu MOST, v rámci kterého studenti ostravských středních škol (SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Gymnázia Zábřeh a Gymnázia Olgy Havlové) jako dobrovolníci pravidelně navštěvují desítky seniorů v ostravských domovech pro seniory (Dps Iris, Domov Korýtko a Domov Slunečnice) a staví tak most mezi generacemi.

 

Dobrovolnictví přispívá ke zlepšení kvality života potřebných lidí, ale obohacuje i samotné dobrovolníky. Více informací najdete na www.adraostrava.cz.

 

Více informací:

Helena Mrázková, helena.mrazkova@adra.cz; mobil: 605 784 584

www.adraostrava.cz