Poetické odpoledne

Ve středu 23. 4. 2014 se uskutečnila v kulturní místnosti Domova pro seniory Heřmanův Městec v ulici U Bažantnice akce s názvem

„Poetické odpoledne klientů našeho domova“.

 

V čem spočívala poetičnost? 

 

Naši klienti dostali prostor předvést, co umí, co zvládnou a jak se umí poeticky projevit. 

Na rozdíl od ostatních akcí, kdy se účastní kulturního programu převážně jako pasivní diváci, nyní měli možnost předstoupit před publikum a být hlavními aktéry programu. 

Sešlo se devět odvážlivců, z nichž někteří veršovali básně známých autorů, 

např. K. Tomana, J. Seiferta, V. Čtvrtka, jiní přednesli veršované pohádky i s dramatickým projevem. 

Zazněly také hudební tóny – hra na foukací harmoniku, píseň Ta naše písnička česká a jeden z účastníků nám melodické písně dokonce zapískal. 

 

Účinkující odcházeli s úsměvem na rtech, odměněni červenou gerberou....