Pomoc potřebným

Pomoc, která zahřeje

Pracovnice našeho domova, G–Help Kouřim, se rozhodly, že chtějí pomoci nad rámec svých povinností.

Nejenom, že pečují o seniory s demencí a Alzheimerovou nemocí, ale chtěly pomoci i někomu jinému.

Vybraly si nadaci BAKHITA, která je zaměřena především na pomoc rodinám a lidem, kteří se dostali do kritických životních situací.

Díky absenci rodiny a devastaci blízkých vztahů, zůstávají lidé po dramatických životních situacích sami. Bakhita se snaží těmto lidem pomoci. Pracovnice domova G-Help během několika týdnů vybraly materiální dary, které předaly 22.11.2017 paní Mgr. Pavle Pilerové, která nadaci založila.
Dobrý pocit nás zatím stále hřeje na srdci. Doufáme, že alespoň na chvíli někomu zpříjemníme život.

 

Bc. V. Harapesová, sociální pracovnice

Domov se zvláštním režimem G-Help o.p.s. Kouřim