Pomoc přátelům

Dne 17.října 2016 navštívila vrchní sestra DpS Máj - Mgr. Alena Douchová - s klientkami paní Jaruškou Kozojedovou a paní Milenou Klabouchovou Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky a předali jim upletené ponožky pro jejich klienty.

V domově nás mile přivítala vrchní sestra Mgr. Jana Svačinová a poté nás provedla jejich domovem.

Setkali jsme se s klienty domova, když jsme jim oznámili, že vezeme pletené ponožky, obdařili nás radostnými úsměvy.

Velké poděkování patří všem klientkám a sestřičkám, které se na pletení ponožek podílely: paní Jarušce Kozojedové, paní Mileně Klabouchové, paní Jiřině Koldové, paní Jaroslavě Vopelkové a sestřičkám z ergoterapie paní Albíně Sarauerové a paní Věře Hrubé.