Přehled zařízení

DPS Poruba - Slunečnice
DPS Slunečnice, na Opavské ulici v Ostravě – Porubě, nabízí své sociální služby ve dvou bezbariérových budovách D1 a D2, postavených vedle sebe, na okraji městského obvodu Poruba, v dosahu zastávek MHD. Tento areál prošel v letech 2003 – 2006 rozsáhlou rekonstrukcí interiéru a exteriéru.
Společnost Senior Ostrava
Občanské sdružení, které pomáhá seniorům zapojit se do společenských aktivit.
Vzdělávání seniorů: zdravověda, cestopisy, historie, anglický, německý jazyk.
Charitní středisko Gabriel
Posláním Charitního střediska Gabriel – Komunitního centra pro seniory v Ostravě-Zábřehu je prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb přispět ke snížení osamělosti, k utváření pocitu užitečnosti, bezpečnosti, k navazování nových sociálních vazeb a k udržování soběstačnosti a samostatnosti.
Magistrát města Opavy - sociální odbor
Statutární město Opava je zřizovatelem dvou klubů důchodců: KD Masarykova 25 a
KD Na Pastvisku 14A
CSP Litoměřice - Domov důchodců Libochovice
Domov důchodců Libochovice poskytuje pobytové služby a sociální péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné osoby.
CSS Tachov - DPS Panenská
Posláním Domova pro seniory Panenská je poskytovat sociální služby dospělým a seniorům, kteří nejsou schopni, především v důsledku svého věku a zdravotního omezení, samostatně vykonávat každodenní činnosti a pomoc jim nemůže zabezpečit rodina nebo jiné sociální služby.
Sociální služby města Pardubic – DPS Dubina
Domov pro seniory Dubina poskytuje celoroční pobytovou sociální službu s vysoce kvalifikovaným personálem a individuálním přístupem ke každému uživateli služby.
DPS U Bažantnice , Heřmanův Městec
Domov pro seniory se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domov pro seniory, Zastávka u Brna
Posláním DS Zastávka je poskytování sociálních a zdravotních (ošetřovatelských) služeb, podporování soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života ve stáří těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Dům pokojného stáří svaté Ludmily
Moderní bezbariérové pobytové zařízení rodinného typu s nepřetržitým provozem, poskytující sociální služby a maximální individuální péči seniorům.
Domov Po Kavčí Skálou
Domov Pod Kavčí Skálou je zařízením sociálních služeb s celoročním pobytem. Zřizovatelem DPKS je Středočeský kraj. Zařízení úspěšně funguje již od roku 2001.
Svaz důchodců ČR - MO Ostrava
Svaz důchodců ČR - městská organizace Ostrava- je občanské sdružení , které nabízí aktivity a služby, které umožňují lidem staršího věku prožívat toto období života zdravě, důstojně a spokojeně
Domov pro seniory Boskovice
Zřizovatelem Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem je Město Boskovice. Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.
DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec
Domov pro seniory zahájil svoji činnost v r. 1952. Je umístěn ve dvou objektech - v zámku (126 míst) a ve vile (16 míst). Oba objekty jsou vzdáleny asi 200 m od náměstí a přitom jsou obklopeny krásným parkem v anglickém stylu o rozloze 40 ha.
Domov seniorů Nové Strašecí
Domov seniorů Nové Strašecí je umístěn v rozlehlé zahradě asi 200 m od centra města Nové Strašecí. Město se nachází v překrásné oblasti křivoklátských lesů a toku řeky Berounky. Je křižovatkou mezi Prahou a Karlovými Vary.
Organizace poskytuje dvě sociální služby – Domov pro seniory a Domov pro osoby se zvláštním režimem - Alzheimercentrum Pohoda.
Domov pro seniory Předhradí
Celková kapacita pobytové služby v Domově pro seniory Předhradí čítá 37 lůžek. Z toho jsou 4 jednolůžkové, 6 dvoulůžkových, 3 třílůžkové a 3 čtyřlůžkové pokoje.
Domov důchodců Onšov
Nabízíme i moderní služby založené na přirozených aktivitách uživatelů.
Cítíte se sami? Jste v důchodovém věku nebo je Váš zdravotní stav či životní situace taková, že vyžaduje každodenní pomoc při úkonech péče o vlastní osobu? Jste příbuzní, pečující o blízkého člověka a nevíte jak dál? Kontaktujte nás.
Domov důchodců Čížkovice
Domov důchodců Čížkovice se nachází v obci Čížkovice cca 5 km od Lovosic. Má kapacitu 53 míst. Je umístěn ve střední klidné části obce v budově bývalého zámku. V dosahu je autobusová a vlaková zastávka.
Domov Sedlčany
Posláním Domova Sedlčany je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situaci odkázáni na podporu a pomoc druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je poskytována v rovině sociální, ošetřovatelské a zdravotní. Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si uživatelé zachovali v nejvyšší možné míře svůj běžný způsob života.
Domov pro seniory Jevišovice
Domov pro seniory Jevišovice je umístěn v objektu „Nového zámku“, uprostřed rozsáhlého parku. Zámek je vybudován v novogotickém, tzv. windsorském slohu, přestavbou z bývalého loveckého zámečku.
Současnému účelu, to je sociálním službám, slouží tento objekt od roku 1953, nejdříve pod názvem domov důchodců, od 1.ledna 2007 pod názvem Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace s ubytovací kapacitou pro 105 klientů.
Svaz důchodců ČR - MO Brno
Členem SDČR – MO Brno se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami Svazu důchodců ČR. Roční členský příspěvek činí 50 Kč. Na základě vyplněné přihlášky je žadateli vystaven členský průkaz . Tento průkaz opravňuje majitele k návštěvě všech akcí pořádaných městskou organizací Brno a využívat služby, které městská organizace Brno pro své členy zabezpečuje.
SENIOR Centrum Blansko
SENIOR centrum Blansko je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Provoz tohoto pobytového zařízení sociální péče byl zahájen v září 2002.
Ve dvou propojených budovách poskytuje dvě sociální služby - Domov se zvláštním režimem, který má kapacitu 74 míst, a Domov pro seniory s kapacitou 70 míst.
DPS Kamenec
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. je celodenní pobytové zařízení pro osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zabezpečení jejich potřeb.
Domov Sluníčko
Prostředí Domova Sluníčko odpovídá charakteru služeb a potřebám uživatelů, pro které jsou určeny. Celý komplex tvoří dvě budovy spojené dvoupodlažním krčkem, umístěné v parkově upravené zahradě, kterou mohou uživatele využívat k aktivnímu odpočinku
Centrum sociálních služeb Hrabyně
V rámci Domova pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme celoroční pobytové služby těžce tělesně postiženým osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a odlehčovací pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
Přinesla v roce 1990 charitu na území tehdejšího Československa
Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců
DPS Máj České Budějovice
Domov pro seniory Máj České Budějovice je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem České Budějovice.
Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Domov důchodců Proseč - Obořiště
Domov důchodců je v obci Proseč-Obořiště v krásném barokním 14-ti hektarovém parku se soustavou 5 rybníků, kde se dá velmi dobře odpočívat.
Poskytujeme podporu občanům, kteří dosáhli rozhodného věku pro přiznání starobního důchodu a občanům, kteří jsou příjemci invalidního důchodu. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
Domov pro seniory - Kaplice
Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice a v Českém Krumlově. Poskytujeme dvě registrované služby pro 52 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.
Domov pro seniory Kaplice
Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice a v Českém Krumlově. Poskytujeme dvě registrované služby pro 52 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.
Senior dům Soběslav
Senior-dům Soběslav, Domov pro seniory, poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají trvalý pobyt na území ČR po dobu delší než 3 měsíce a pobírají starobní nebo invalidní důchod. Jedná se o občany, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich zdravotní stav jim nedovoluje být nadále ve vlastním sociálním prostředí z důvodu nezajištění pravidelné pomoci jiné fyzické osoby, neboť nemají nikoho ve svém blízkém okolí, kdo by jim pomáhal vzniklou nepříznivou situaci řešit.
DSP Chotěšov
Domov sociální péče Chotěšov je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice p.o.
Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj. Domov sociální péče Chotěšov naleznete v menší obci Chotěšov vzdálené cca 11 km od Lovosic. Má kapacitu 56 míst. Je umístěn na konci obce směrem na Libochovice. V dosahu je autobusová a vlaková zastávka.
Sociální služby města Pardubic - DPS U Kostelíčka
Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice je součástí příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, zřizované Magistrátem města Pardubic.
Celková kapacita zařízení je 304 lůžek.
Kraj Vysočina - odbor sociálních služeb
Odbor sociálních služeb Kraje Vysočina řídí ev. zaštiťuje celou škálu organizací, sdružení, spolků a dalších občanských a profesních sdružení. Cílovou skupinou jsou zejména rodiny, svobodné matky, senioři, zdravotně postižení spoluobčané, děti, lidé bez přístřeší, příslušníci menšin a další. Součástí služeb je i poradenství a právní pomoc.
DPS a DZR Rožďalovice
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Rožďalovice je zařízení sociálních služeb, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj.
Nachází se v malém městečku Rožďalovice na hranici okresů Mladá Boleslav, Nymburk a Jičín.
Domov Na Hrádku
Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Nachází se 13 km od okresního města Kolín směrem na Uhlířské Janovice a sídlí v jednopatrovém zámečku, obklopeném rozsáhlým parkem.
Domov pro seniory Anička
DOMOV PRO SENIORY ANIČKA ve Vamberku poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu naplňování všech životních potřeb klientů.
CSS Tloskov
CSS Tloskov je centrem služeb s celostátní působností. Nabízí pomocnou ruku všem, kteří se díky svému zdravotnímu stavu, zejména mentálnímu postižení, ocitli v nepříznivé situaci.
DZR "Matyáš" v Nejdku
Posláním Domova je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují zvýšenou péči.
SDČR - Krajská rada Středočeského kraje
Na těchto stránkách se můžete informovat o veškerém dění ve Svazu důchodců ČR - konkrétně ve Středočeském kraji.
Taneční skupina Jiřinky - Paskov
Naše taneční skupina Jiřinky vznikla v roce 2008 při Klubu seniorů v Paskově, kde působíme i nadále. Začaly jsme tudiž již svou šestou sezonu
Centrum sociálních služeb města Letovice
Město Letovice zřídilo příspěvkovou organizaci pro poskytování sociálních služeb občanům, kteří potřebují pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku. Sídlo organizace je v moderním bezbariérovém objektu v klidné lokalitě Letovic v blízkosti lesů a polí.
Školící středisko ABENA
Nabízíme levné ubytování vč. možnosti pronájmu konferenčních prostor v novém objektu v Ostravě - Porubě.
Zdravotní klaun
Zdravotní klaun je nezisková organizace, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu.
Domov Sue Ryder
Pomáháme seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. Poskytujeme odborné poradenství a zajišťujeme péči – pokud to jde, tak u seniora doma, nebo v Domově pro seniory Sue Ryder.
Domov pro seniory Chodov
Nabídka pobytových, sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Celková kapacita činí 260 míst. K dispozici je zahrada. Nabízíme pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové. Na každém patře je společenská místnost s barevnou televizí i kuchyňka s lednicí.
TOTEM - RDC
Zajišťujeme komplexní řízení dobrovolnické činnosti pro plzeňský region. Realizujeme projekty pro seniory v oblasti vzdělávání, aktivizačních projektů, terapeutických prací a podpory rozvoje i udržení psychických a fyzických sil.
Národní síť podpory zdraví
Nezávislá dobrovolná nezisková organizace. Zabývá se činnostmi v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí.
EURO BABIČKA
Soutěž, která dokazuje, že ženy nestárnou !!
Ombudsman pro zdraví
Kancelář Ombudsmana pro zdraví je nové centrum pro informace, poradenství a pomoc pacientům a pracovníkům ve zdravotnictví. Ptát se zde lze na cokoli, co vás zajímá o vašich právech u lékaře či při hospitalizaci v nemocnici.
Domov seniorů Havířov
Příspěvková organizace poskytující sociální služby, jejímž zřizovatelem je Statutární město Havířov. Naše organizace poskytuje pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu na dvou střediscích.
Alzheimercentrum Filipov
Naši klienti mohou využívat prostor kompletně zrekonstruovaného zámku, který svým vzhledem nápadně připomíná zámek Hluboká nad Vltavou. Zařízení disponuje moderní novou přístavbou s lůžkovou částí, zatímco historická část je věrně rekonstruována v původní podobě.
Alzheimercentrum Prácheň - Loucký mlýn
Toto zařízení o kapacitě 65 lůžek provozuje svoji činnost již od roku 1998 a již od počátku je specializovaným zařízením pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence..
Alzheimercentrum Prácheň - Písek
Jde o první specializované zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence v České republice. Bylo založeno v roce 1996 a nachází se v klidné zóně nedaleko centra tohoto historického jihočeského města. Kapacita zařízení je 68 lůžek.
Alzheimercentrum Zlosyň
Zařízení se nachází v hezkém a klidném prostředí na okraji obce, cca 20 km od centra Prahy a 3 km od sjezdu dálnice D8 (Praha – Teplice). V blízkosti zařízení je i autobusová zastávka MHD. Ubytování je realizováno ve dvou lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Alzheimercentrum Průhonice
Čtyřpatrový objekt Alzheimercentra, obklopený krásnou zahradou, je umístěn v klidné vilkové části Průhonic - s výbornou dopravní obslužností díky blízkosti dálnice D1. Objekt Alzheimercentra je bývalá budova Residence Classic, která byla v roce 2010 přebudována na zařízení pro klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence.
Alzheimercentrum Piešťany
Je prvním zařízením skupiny Alzheimercentrum na Slovensku.
Piešťany, „slovenské Karlovy Vary“ jsou známé svým lázeňským střediskem s minerálními prameny. Díky lázeňskému duchu Piešťan městečko neustále žije.
Alzheimercentrum České Budějovice
Jedná se o Dům seniorů s lůžkovou částí a i s malometrážními byty, ve kterých je zajištěna podpora těm, kdo jsou ještě schopni samostatného bydlení.
Alzheimercentrum Jihlava
Hotelový komplex Alzheimercentrum Jihlava o.p.s. zahájilo činnost od 1.11.2014 obecně prospěšných služeb formou hotelového ubytování a stravování.
Alzheimercentrum Zlín
Alzheimercentrum Zlín je deváté zařízení, jehož provoz byl zahájen 9.1.2015.
Služby budou poskytovány v rámci služeb pro seniory a skupinu lidí s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.
ŽIVOT 90
Zaměřujeme svou činnost na seniory. Provozujeme tísňovou péči, nonstop telefonickou linku důvěry Senior telefon, volnočasové aktivity, pečovatelskou službu a pobytové centrum. Sledujeme problematiku násilí na seniorech v ČR.
Domov pro seniory Žatec
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci je příspěvkovou organizací Města Žatce. Našimi klienty jsou občané města Žatce a jeho spádových obcí.
Mezi námi o.p.s.
Podporujeme setkávání lidí všech generací. Chceme, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové.
Centrum pro seniory Kolín
Nezisková organizace Centrum pro seniory Kolín z. ú. byla založena v roce 2006. Prostřednictvím denního stacionáře, odlehčovací služby a poradny poskytujeme péči zejména nemocným a nesoběstačným seniorům, seniorům s onemocněním Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí.
Kulturní centrum Líšeň
Kulturní centrum Brno - Líšeň disponuje dvěma středisky – Kotlanka a Dělňák – s různým typem zaměření.
Domov seniorů TGM, p.o.
Domov seniorů TGM je příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem. Moderní novostavba v Berouně je první pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory, které Středočeský kraj ve své historii jako investor postavil.
Seniorcentrum Pohoda
Seniorcentrum POHODA se nachází v severozápadních Čechách, na klidném okraji města Dubí, nedaleko lázeňského města Teplice, v krásném prostředí uprostřed přírody.
Kapacita Seniorcentra činí 60 osob.
GrandPark Havířov
Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce.
GrandPark Hradec Králové
Domov pro seniory GrandPark Hradec Králové byl otevřen v dubnu 2016 a může poskytovat sociální a zdravotní služby 149 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce.
Domov seniorů Jindřichův Hradec
Posláním DS Jindřichův Hradec je poskytování pobytových sociálních služeb za úhradu a ve sjednaném rozsahu seniorům (popř. osobám se zdravotním postižením), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domov Na Zámku
Domov Na Zámku, domov pro seniory, poskytuje sociální služby od roku 1961. Najdete nás na nejvyšší dominantě polabského města Lysá nad Labem – ve Šporkově zámku na zámeckém vrchu
G-Help o.p.s. Kouřim
Jsme Domov se zvláštním režimem.
Cílovou skupinu tvoří senioři s chronickým duševním onemocněním především demencí a Alzheimerovou chorobou.
LUXOR Poděbrady
LUXOR PODĚBRADY, poskytovatel sociálních služeb, je zařízení sociálních služeb, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj.
POINT 50+
Point 50+, o.p.s. je nezisková organizace, která již od roku 2009 provozuje informační, společenské a vzdělávací centrum pro seniory na Praze 10.

3. 3. 2015 Alzheimercentrum Průhonice

Čtyřpatrový objekt Alzheimercentra, obklopený krásnou zahradou, je umístěn v klidné vilkové části Průhonic - s výbornou dopravní obslužností díky blízkosti dálnice D1. Objekt Alzheimercentra je bývalá budova Residence Classic, která byla v roce 2010 přebudována na zařízení pro klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence.

3. 3. 2015 Alzheimercentrum Zlosyň

Se nachází v klidném prostředí na kraji obce, cca 20 km od centra Prahy a 3 km od sjezdu dálnice D8 (Praha – Teplice). V blízkosti zařízení je i autobusová zastávka MHD. Klientům je k dispozici venkovní terasa s přímým výstupem z jídelny i velká zahrada.

3. 3. 2015 Alzheimercentrum Prácheň - Písek

Je vůbec první specializované zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence v České republice. Bylo založeno v roce 1996 a nachází se v klidné zóně nedaleko centra tohoto historického jihočeského města. 

3. 3. 2015 Alzheimercentrum Prácheň - Loucký mlýn

Provozuje svoji činnost již od roku 1998. Nachází se uprostřed nádherné klidné přírody nedaleko městečka Vodňany, na trase České Budějovice – Písek.

3. 3. 2015 Alzheimercentrum Filipov

Naši klienti mohou využívat prostor kompletně zrekonstruovaného zámku, který svým vzhledem velmi nápadně připomíná zámek Hluboká nad Vltavou.

2. 3. 2015 Alzheimercentrum

Alzheimercentrum je skupina specializovaných zařízení na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou a s ostatními typy demencí. 

26. 2. 2015 Domov seniorů Havířov

Příspěvková organizace poskytující sociální služby, jejímž zřizovatelem je Statutární město Havířov. Organizace poskytuje pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu na dvou střediscích.

2. 1. 2015 Ombudsman pro zdraví

Kancelář Ombudsmana pro zdraví je nové centrum pro informace, poradenství a pomoc pacientům a pracovníkům ve zdravotnictví. Ptát se zde lze na cokoli, co vás zajímá o vašich právech u lékaře či při hospitalizaci v nemocnici. 

4. 12. 2014 EURO BABIČKA

Soutěž, která dokazuje, že ženy nestárnou !!

29. 11. 2014 Barevný občasník

24. 11. 2014 Národní síť podpory zdraví

Nezávislá dobrovolná nezisková organizace. Zabývá se činnostmi v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí. 

14. 9. 2014 Občanské sdružení TOTEM - RDC

Zajišťujeme komplexní řízení dobrovolnické činnosti pro plzeňský region. Realizujeme projekty pro seniory v oblasti vzdělávání, aktivizačních projektů, terapeutických prací a podpory rozvoje i udržení psychických a fyzických sil. Dále se zabýváme podporou a vytvářením kvalitních mezilidských vztahů.

19. 8. 2014 Domov pro seniory Chodov

Nabídka pobytových, sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Celková kapacita činí 260 míst. K dispozici je zahrada. Nabízíme pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové. Na každém patře je společenská místnost s barevnou televizí i kuchyňka s lednicí.

18. 8. 2014 Domov Sue Ryder

Pomáháme seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. Poskytujeme odborné poradenství a zajišťujeme péči – pokud to jde, tak u seniora doma, nebo v Domově pro seniory Sue Ryder.

5. 8. 2014 Zdravotní klaun

Zdravotní klauni navštěvují mimo dětských pacientů také seniory a geriatrické pacienty. Cílem zdravotních klauniád je přinášet na geriatrická oddělení humor, vzpomínky a hlavně chuť do života.

22. 6. 2014 Školící středisko ABENA

Nabízíme vám pronájem konferenčních prostor s možností ubytování (možno i samostatně) - v Ostravě - Porubě

21. 6. 2014 Centrum sociálních služeb města Letovice

Město Letovice zřídilo příspěvkovou organizaci pro poskytování sociálních služeb občanům, kteří potřebují pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku.

21. 6. 2014 Taneční skupina Jiřinky

Naše taneční skupina Jiřinky vznikla v roce 2008 při Klubu seniorů v Paskově, kde působíme i nadále. Začaly jsme tudíž již svou šestou sezonu.

2. 6. 2014 SDČR - Rada středočeského kraje

Na těchto stránkách se můžete informovat o veškerém dění ve Svazu důchodců ČR - konkrétně ve Středočeském kraji.

1. 6. 2014 DZR "Matyáš" v Nejdku

Posláním Domova je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují zvýšenou péči.
1234