Příprava na Vánoce

Také v tomto roce pokračuje spolupráce DPS Jevišovice s SOŠ a SOU Dvořákova Znojmo.

Své znalosti přišli předvést studenti 3. ročníku  oboru pekař.

Dominik Zvěřina, Miluše Floriánová a Eva Růžičková pod vedením učitelky odborného výcviku Anny Jedličkové si prohlédli zařízení a společně s našimi klienty pletli vánočky

a různé  vánoční pečivo.

Společně si na nich potom všichni pochutnali.

Všichni odcházeli spokojeni a dobře naladěni.

Tím v domově začala předvánoční atmosféra.