Projekt Tvořivé ruce

Na počátku roku 2014 se v Domově pro seniory Kaplice zrodila myšlenka nového projektu s názvem Tvořivé ruce.

Do projektu se přihlásilo 9 domovů pro seniory z Jihočeského kraje. V rámci projektu se realizují 4 společná setkání s kulturním a sportovním programem na předem daná témata evokující 4 roční období: jaro – léto – podzim – zima.

Zástupci soutěžících kolektivů z jednotlivých domovů na setkáních představí svůj rukodělný společný výrobek a výrobek jednotlivce. Součástí každého setkání je vždy  hodnocení výrobků laickou i odbornou porotou a ocenění nejlepších děl.


První setkání v rámci projektu Tvořivé ruce, které se konalo 20.3.2014 v kaplickém domově, se náramně vydařilo. S datem prvního setkání se totiž spojil také první jarní prosluněný den a zároveň den vyhlášený jako Mezinárodní den štěstí.

Za účasti všech přihlášených účastníků proběhlo v 9 hodin  zahájení za doprovodu znělky z filmu „Páni kluci“, s českým textem „Nestůj a pojď, čeká tě štěstí a sláva,...“.

Na začátku jsme popřáli všem zúčastněným dobrou náladu, šikovné ruce a hodně štěstí. Pro jistotu jsme si zopakovali pravidla soutěží a celého projektu.

Účastníci ze všech přihlášených domovů se nám postupně představili, řekli, proč se do projektu přihlásili a představili nám své rukodělné výrobky za kolektiv a kraslice za jednotlivce. 

Kulturní program nám zpestřily děti z Mateřské školy Máj v Kaplici.

Svým hezkým a milým vystoupením vykouzlily úsměv na tvářích všech účastníků.

Poté přišlo na řadu vystoupení žáků Základní umělecké školy v Kaplici pod vedením

pana učitele Neckáře a paní učitelky Kahovcové.

      A nastal čas bodování....

Odbornou tříčlennou porotu tvořili zástupci zúčastněných domovů pro seniory, laickou tříčlennou porotu tvořili obyvatelé Domova pro seniory Kaplice. Porotci to neměli lehké, neboť soutěžní výrobky byly moc pěkné.

Výsledek? Po prvním setkání vedou domovy pro seniory Hvízdal a Horní Planá.

Při podávaném občerstvení se vzájemně prohlubovaly dřívější vztahy a navazovaly se nové. Veselí, radost a smích zněl celou místností. Dobrá nálada a přátelství bylo jasně vidět.

Na závěr zazněla fanfára pro vítězku malé podsoutěže „O nejkrásnější kraslici“. Vyhrála p. Růžena Vavreinová z Domova pro seniory Kaplice z oddělení Český Krumlov.

Pak už přišlo na řadu jen ukončení prvního setkání a rozloučení.

     

Příští, druhé setkání, se uskuteční 19.6.2014 v Domově pro seniory Kaplice  na naší krásné zahradě a všichni už se moc těší!