Proslav bábi & dědu ... vyhodnocení 2014

Od 1.9.2014 do 31.12.2014 probíhala na web portálu MLADÍ DUCHEM  první etapa

projektu

Info o projjektu

                                                 

Porota ve složení:

Jan Přeučil – herec 

MUDr. Radim Uzel – sexuolog, gynekolog, 

Mgr.Tomáš Magnusek - filmový režisér  

Jana Hrutková - stylistka a vizážistka 

PhDr. Karolína Friedlová – Institut bazální stimulace 

Ing. Václav Džambík – koordinátor Mladí duchem 

 

 

 

 

 

.... vybrala 10 příspěvků, jejichž aktérům byly předány dárky od partnerů projektu,

kterým tímto děkujeme..

 

Ve fotogalerii můžete shlédnout některá předání...

Z havířovského Domova pro seniory LUNA přinesla reportáž televize POLAR...

VIDEO - Havířovský expres

Vybrané příspěvky:

 

Karel Babinec                         Zdeňka Valentová

Josef Miklík                             Jiří Hanibal

Ing.Josef Schindler               Helena Dvořáková

Otilie Vaňková                       František Výborný

Anna Boszczyková               PaeDr. Mojmír Vavrečka, CSc.

 

Gratulujeme !!

 

Partneři projektu:

       

                                                    

                      

 

 

Mediální partneři