Rej čarodějnic v Jevišovicích

Poslední aprílové dopoledne si užili klienti Domova pro seniory Jevišovice 

společně s dětmi z místní mateřské školy reje čarodějnic.

Vyhrávala hudba, všichni byli veselí a náramně si  užili.