Sázka na jistotu

Vizí našeho Domova – Domova se zvláštním režimem G- Help o.p.s  Kouřim je péče o člověka s respektem, úctou a láskou. Pro realizaci své vize jsme zvolili jako základní pečovatelský koncept – Koncept bazální stimulace®, který je nadstavbou nad základní aktivizační činnosti Domova. Základním kurzem letos prošlo 90% pracovníků v přímé péči + zdravotní sestry. Tento koncept vychází z uvědomění, že pohyb, vnímání a komunikace se vzájemně ovlivňují. Hlavními cíli bazální stimulace jsou poskytnout podporu a umožnit vnímání postiženým jedincům, aby se mohla rozvíjet jejich vlastní identita, mohl být navázán kontakt s okolím, byla funkční orientace v čase a prostoru a zlepšily se funkce organismu jako celku.

Kurz se uskutečnil za pomoci nadačního programu SENIOR  Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Tato nadace  dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou. Program slouží k podpoře projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. 

Všední den seniorů by neměl být tvořen pouze čekáním na snídani, oběd a večeři – základem práce s lidmi trpícími demencí je zapojit je aktivně do plánování všedního dne, ovlivňování jeho průběhu a aktivního rozhodování o sobě samém.

Jen tak je možné zpomalit průběh nemoci. Senioři mají pocit sebeuplatnění a sebeurčení, který je velmi důležitý pro jejich celkovou spokojenost.
Kdo z nás by si nepřál prožít stáří důstojně, být svému okolí co nejdéle prospěšný, nikoliv na obtíž.

 

Sociální pracovnice Bc. Vendulka Harapesová