Senior dům Soběslav

 

 

 

 

Senior-dům Soběslav, Domov pro seniory, poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají trvalý pobyt na území České republiky podobu delší než 3 měsíce a pobírají starobní nebo invalidní důchod.

Jedná se o občany, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich zdravotní stav jim nedovoluje být nadále ve vlastním sociálním prostředí z důvodu nezajištění pravidelné pomoci jiné fyzické osoby, neboť nemají nikoho ve svém blízkém okolí, kdo by jim pomáhal vzniklou nepříznivou situaci řešit.

Služba je poskytována celoročně v oblasti bydlení, stravování a zajišťování nezbytných služeb – úklid, praní prádla a přípravy stravy. Dále je naše činnost zaměřena na poskytování podpory zdravotní péče, ergoterapii, v kulturních a volnočasových aktivitách. Každý zaměstnanec Senior-domu si uvědomuje, že uživatel je pro něj partnerem.

Při své pracovní činnosti vždy vychází z osobnosti jednotlivých uživatelů podílejících se na plánování a realizaci služby.

Poskytovaná služba zachovává a rozvíjí důstojný život uživatelů (na základě znalosti běžného i emotivního jednání uživatele), je bezpečná a na odborné úrovni, podporuje jejich orientaci ve vlastních právech, poskytuje právní a sociální ochranu, spolupracuje s rodinou a blízkými jednotlivých uživatelů, podporuje ochranu práv uživatele, má stanovena rizikové situace včetně opatření.

 

Kontakty:

Senior – dům Soběslav                                                             

Mrázkova 748/III

 392 01 Soběslav                                                                       

Tel. - ústředna: +420 381 506 111

www.seniorsobeslav.cz

 

Masopust v Soběslavi

10. 3. 2019 Masopust v Soběslavi

Letošní masopustní veselí s tématem "Z pohádky do pohádky" se vydařilo
Vánoce v Soběslavi

20. 12. 2016 Vánoce v Soběslavi

Slavnostní vánoční večeře v Senior - domě Soběslav.
 
Čarodějnický rej v Soběslavi

19. 5. 2016 Čarodějnický rej v Soběslavi

Jak známo, čarodějnice řádily všude - a v Soběslavi zvlášť..