"Senior roku 2014"

Cenu „Senior roku 2014“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. 

 

Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. 

 

Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů 

v nazírání na život seniorů.  Laureáti ceny Senior roku 2014 byli slavnostně vyhlášeni pod záštitou primátora hl. m. Prahy 1. října v pražském divadle ABC. Na vyhlášení navázalo speciální benefiční představení Shirley Valentine se Simonou Stašovou - členkou poroty ceny Senior roku - v titulní roli.

Moc a moc si vážíme všech nominací, které nám dorazily. A obdivujeme aktivní a inspirativní seniory.

 

 

Kategorie jednotlivců

Seniorem roku se stal Josef Procházka z pražských Řep

 Je duší seniorského klubu v Praze Řepy, je velice aktivní a organizačně zaštiťuje veškeré akce pro své seniorské okolí, kde zužitkuje své zkušenosti, které načerpal během života v Sokole, který vedl.  

Rozdává optimistickou náladu, motivuje a inspiruje seniory k aktivitám. 

Sportuje nejen sám, ale vede k tomu i ostatní seniory v Řepích.

 

 

 

Kategorie klubů

Společenský klub ZVONKOHRA z Teplic

 Zakladatelem klubu Zvonkohra je paní Ing. Helena Voctářová. Dle paní PhDr. Ivany Slunéčkové, ředitelky regionální knihovny Teplice by měl být klub skokanem roku. Během necelých 6 měsíců své existence má raketový vzestup členů, velkou šíři aktivit a nápadů. Klub Zvonkohra konkrétně a dlouhodobě pomáhá seniorům, provozuje informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů, společensky významně využívá kvalifikace ve veřejném prostoru. Členové Klubu seniorů Arkadie se pravidelně a rádi zúčastňují jejich akcí, chválí programy z různých oblastí. Nabídka klubu Zvonkohra je velmi pestrá, většinu akcí organizují členové sami, přicházejí se svými náměty a realizují je podle svých nejlepších schopností. Všechna setkání podbarvuje, přátelská, neformální atmosféra. Díky tomu přicházejí do klubu stále noví členové, základna se velmi rychle rozrůstá.

 

Více informací – viz. http://www.sensen.cz/cena-senior-roku-2013/smysl-oceneni/