Senioři a Internet

Senioři a internet

Internet je celosvětová síť otevřená všem lidem bez rozdílu.

Tedy i těm dříve narozeným, kteří nevyrůstali u počítače, jako dnešní děti.

Mnoho starších lidí často říká, že nové technologie už pro ně nejsou, myslí si, že by bylo pro ně obtížné se „na stará kolena“ učit ovládat počítač.

Není však čeho se bát. V DPS U Kostelíčka máme již několik let internetovou místnost,

kterou můžou naši uživatelé využívat jednak sami nebo s dopomocí personálu, který ochotně uživateli pomůže při práci s počítačem.