Senioři dětem

Senioři z Domova v Pňově-Předhradí připravili dětem z místní mateřské školy dopoledne plné her, zkoušek a překvapení. 

Bylo to poděkování za mnohá vystoupení dětí v Domově seniorů v Předhradí, 

kde zpříjemňovaly chvíle našim obyvatelům nejen písněmi, ale i country tanečky nebo zhudebněnou pohádkou.

Děti absolvovaly indiánskou stezku, kterou jim obyvatelé Domova spolu se zaměstnanci

připravili. Tématicky zaměřený okruh obsahoval jak výrobu pravých indiánských čelenek, malování totemu, skolení bizona oštěpem, poznávání stop, proplutí řeky na kánoi a další úkoly… 

Děti s nadšením zvládaly překážky a nástrahy stezky a některé úkoly si chtěly i zopakovat. 

Odměnou za dokončenou hru jim byla truhla plná nejen zlatých nuget, ale i jiných sladkostí, za které velmi děkujeme sponzorům cukrárně Lotos, paní Lence Zdobinské z Poděbrad

a paní Lence Stejskalové z Pňova-Předhradí. 

Zápal pro hru a nadšení dětí se přenesl i naše seniory, kteří malé indiány povzbuzovali

a za splněné úkoly jim rozdávali razítka. 

Z vydařeného odcházeli nejen děti, naši senioři, ale i zaměstnanci Domova seniorů Předhradí, kterým za jejich aktivitu vysoko nad rámec povinností patří velký dík.