Senioři obdarovali novorozence

Dne 18. 8. 2016 předali klienti Domova seniorů Jindřichův Hradec dárky novorozeneckému oddělení jindřichohradecké nemocnice.

Klienti Domova seniorů pracují dle svých možností ve volnočasových aktivitách, kde stále rozvíjejí a podporují svoji mobilitu, paměť a zúčastňují se aktivit, které je zajímají.

Skupina klientek má ráda ruční práce. Scházejí se pravidelně ve volnočasové dílně

a s aktivizační pracovnicí vyrábějí věci z vlny. V zařízení byl v červnu 2016 představen nový projekt – tzv. Mezigenerační most. Smyslem projektu je propojení všech generací

a větší otevření Domova seniorů Jindřichův Hradec veřejnosti napříč generačním spektrem. V rámci projektu vznikla myšlenka uplést a uháčkovat čepičky a papučky právě narozeným dětem a všem narozeným dětem v jindřichohradecké porodnici a jejich maminkám věnovat klienty vyrobené sluníčko pro štěstí, které je zároveň symbolem jindřichohradeckého domova seniorů.