Setkání jubilantů

Jako každým rokem, tak i letos se konalo 18.9.2014 ve Společenském domě v Radvanicích-Bartovicích, setkání jubilantů-seniorů. 

Naše taneční skupina Jiřinky přijala pozvání soc.odboru při MěU v Radvanicích, vystoupit se svým programem na této akci.

Bylo příjemné setkat se s lidmi stejné věkové kategorie,kteří náš program odměnili hezkou atmosférou a potleskem. 

Velké poděkování patří kolektivu pracovníků MěU, kteří nám vytvořili skvělé podmínky pro naše vystoupení . 

Ještě jednou děkujeme za pozvání a těšíme se zase někdy nashledanou.