Skončil Týden sociálních služeb

 

Dne 9. 10. 2016 byl úspěšně ukončen Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jenž se konal již poosmé. I v tomto roce se k Týdnu sociálních služeb připojily stovky organizací se svými rozmanitými aktivitami.

 

 

 

Již v úterý 4. 10. se v rámci Týdne sociálních služeb uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže Šťastné stáří očima dětí v prostorách opatství Emauzy v Praze. Ceny dětským výhercům, kteří dle poroty nejlépe ztvárnili svůj pohled na stáří, předal náměstek ministryně práce a sociálních věcí Petr Krčál, prezident APSS ČR Jiří Horecký, akademický malíř Kristián Kodet, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a zástupkyně společnosti HARTMANN-RICO, a. s., Martina Sedláková. Na vítězné obrázky se můžete podívat na www.stastne-stari.cz

 

Největší událostí celého týdne byl tradiční dvoudenní VIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, který odstartoval ve čtvrtek 6. října v Táboře a hostil na 700 účastníků. Jeho součástí byla řada přednášek předních českých odborníků (ve společném čtvrtečním programu vystoupili např. veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, socioložka a publicistka Jiřina Šiklová, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR David Pospíšil, geriatr a gerontolog Zdeněk Kalvach a mnoho dalších, v odpoledním programu pak např. český politolog, ekonom, komentátor a publicista Petr Robejšek či ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ČR Ladislav Průša). Páteční program kongresu byl rozčleněn do pěti odborných sekcí, a to ekonomicko-provozní, zdravotní, sociální, terénní a sekce nízkoprahových zařízení a azylových domů. Proběhl také workshop na téma Značka kvality v sociálních službách. V rámci prvního dne se uskutečnil slavnostní galavečer v husitském duchu, během kterého byla udělena Cena APSS ČR za dlouhodobý přínos sociálním službám, a to prof.JUDr.. Igoru Tomešovi, CSc.profesorovi sociální politiky, evropského a českého práva a sociální správy, spoluzakladateli katedry sociální práce na FF UK v Praze,  a zároveň také jedné z nejvýznamnějších osobností v oblasti sociální práce v ČR.

Tradičně byly také uděleny certifikáty Značky kvality v sociálních službách, a to 3 pečovatelským službám a 3 domovům pro seniory a domovům se zvláštním režimem. Podrobnější informace o oceněných zařízeních najdete na www.znackakvality.info. V průběhu galavečera byla také pokřtěna nová kniha APSS ČR Sociální služby I – Užitečné informace pro manažery.

 

Týden sociálních služeb včetně všech doprovodných aktivit se vydařil, a my si můžeme přát snad jen to, aby příští ročník byl úspěšný minimálně tak, jako ten letošní.

 

 

Další informace najdete na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz a www.apsscr.cz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Veronika Hotová

PR specialistka APSS ČR

sefredaktor@apsscr.cz, tel. 607 056 221