Srdce na dlani

 

Jihlavské Divadlo Na Kopečku se stalo dějištěm už 11. ročníku Srdce na dlani

Společné setkání obyvatel a zaměstnanců sociálních zařízení na Vysočině bylo tentokrát rozděleno do dvou dnů. 

V pondělí 28. dubna jednotlivé domovy pro seniory a ústavy sociální péče soutěžily se svým vystoupením o možnost zúčastnit se na konci května obdobného setkání v Nitranském samosprávném kraji.

Společné setkání přišli zahájit radní Ing.Jana Fialová a Mgr.et Bc.Petr Krčál.

 

Odbornou porotu nejvíce zaujalo autorské představení Domova pro seniory Onšov s názvem Neodeslané dopisy a také Pohádka o Honzovi v podání Ústavu sociální péče Křižanov

Úterní nesoutěžní program nabídl vedle tanečních vystoupení také několik módních přehlídek v podání zejména obyvatelek domovů pro seniory.

  „Vůbec poprvé přijali pozvání na Srdce na dlani hosté z partnerského regionu ze Slovenska, a to konkrétně Domum ZSS Krškany a Kreatív ZSS Klasov, z čehož máme velkou radost. Společné setkání je jedinečnou příležitostí, jak vzájemně upevňovat přátelské vztahy mezi našimi sociálními zařízeními a zároveň prezentovat jejich bohatou činnost,“ uvedl krajský radní pro oblast sociálních věcí Mgr. Petr Krčál. 

 

Do soutěžní části programu se zapojilo osm zařízení z celého kraje, v nesoutěžní části pak vystoupilo devět organizací.  Srdce na dlani i tentokrát přineslo radost více než čtyřem stovkám účastníků z řad obyvatel a zaměstnanců sociálních zařízení na Vysočině.

 

Srdce na dlani není  jedinou akcí, kde sociální zařízení prezentují svoje aktivity a bohatou zájmovou činnost,  k velice navštěvované a veřejností oblíbené společenské události patří tradiční předvánoční setkání v sídle Kraje Vysočina s názvem Barevné Vánoce, kde klienti domovů pro seniory a ústavů sociální péče prodávají za velice příznivé ceny vlastnoručně vyrobené dárky a dekorace.

 

Informace: 

Mgr.Táňa Křížová, odbor sociálních věcí

Krajský úřad Kraje Vvysočina

e-mail: krizova.t@kr-vysocina.cz