Stříbrná síla

Ve čtvrtek 5. června 2014 se v Administrativním a školicím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod záštitou Mgr. Michaely Marksové, ministryně práce a sociálních věcí ČR konala mezinárodní konference..

 

„Jak se žije důchodcům v ČR – Stříbrná síla“. 

 

Konference, pořádané Svazem důchodců ČR (viz.www.sdcr.cz se zúčastnili také představitelé ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, magistrátu města Brna a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Přítomni byli i hosté ze Slovenska..

 

Program zahájil: 

- Ing. Oldřich Pospíšil - předseda Svazu důchodců ČR

 

Dále vystoupili:

 

- pan Michal Hašek , hejtman Jihomoravského kraje

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, DrSc.

- Dr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR

- Senátor Prof. MUDr. Miloš Janeček CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví a 

   sociální politiku senátu

- Ing. Ján Lipiansky, PhD.Předseda Jednoty důchodců na Slovensku

- por.Mgr.Zdeňka Procházková, Krajská správa policie ČR 

 

Referáty se týkaly zejména postavení důchodců v naší společnosti, výhledů (vesměs neuspokojivých) do budoucnosti a konkrétních akcí, kterými se SDČR snaží tento stav věcí zlepšit..

 

Do debaty byli "zataženi" i přítomní hosté:

 

- pan Robin Povšík - náměstek ministryně, MPSV ČR

- PhDr. Ludmila Vostřáková - ředitelka odboru MZ ČR

- Ing.Oliver Pospíšil - náměstek primátora města Brna

- Ing.Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora města Brna

 

Další informace - viz.(prokliknout):

 

- web portál Jihomoravského kraje

- ČT1, Události . 19.00 - 7.6.2014