Tancem k životní pohodě

Taneční a pohybově-estetická aktivizace seniorů

Během roku v návaznosti na pohybové aktivity vznikl v našem Domově taneční soubor,

který si s nádechem nadsázky říká Invalid Driving Licence (propadlý řidičský průkaz).

S mladickým elánem tančí seniorky pokročilého věku, a to vsedě i s chodítky.

Pro jejich úspěšnou choreografii nazvanou Cesta třešňovým sadem se inspirovali lyrickou poezií, dramaty Čechova a celoročním cyklem přírody – zejména zahrady v našem zařízení. Projekt se veřejnosti poprvé představil na přehlídce v Domově pro seniory Kobylisy

dne 7. 6. 2017, kde získal ocenění za procítěný umělecký zážitek, hudbu a choreografii. Tanec seniorů je dlouhodobě zásadní aktivitou a uměleckou formou terapie, neboť naplňuje potřeby pohybové, estetické i duchovní.

Na konceptu a choreografii se podílí MgA. Hana Strejčková.

Klára Vohrnová
PR a fundraiser, DS Chodov