Trénuj hlavu, trénuj tělo

Právě teď! o.p.s. a Cesta ke zdraví z.s. Kladno představuje společný autorský projekt propojení mentální a fyzické aktivace seniorů 

 

„TRÉNUJ HLAVU, TRÉNUJ TĚLO, ABY ZDRAVÍ VYDRŽELO“.

 

V rámci uceleného bloku se vždy nejdříve cvičí a následně probíhá trénování paměti.

Díky této kombinaci dochází k synergickému efektu, zároveň jsou senioři atraktivní formou uceleného bloku přivedeni i k aktivitě, kterou by si s největší pravděpodobností nevybrali, ale pro jejich mentální a fyzickou kondici je rovněž nezbytná. 

Součástí projektu jsou i Nordic Walking tematické pochody, od září se přidají i přednáškové cykly a samostatné přednášky zaměřené na úspěšné stárnutí, zdravý životní styl, orientace

v měnícím se světě (nové technologie, finanční gramotnost, bezpečnost atd.).

Pro seniory z celé ČR jsou rovněž určeny naše 4 letošní Senior Campy 55+, které probíhají po loňském úspěchu ve třech lokalitách a s kterými Vás rovněž rádi seznámíme. 

Cílem projektu je úspěšné stárnutí, zvýšení kvality života ve stáří, zachování důstojnosti

a aktivity směřující k umožnění co nejdelšího pobytu seniora v domácím prostředí.

Tento trend  je preferován nejen seniory, ale je z dlouhodobého hlediska jediným udržitelným i pro sociální systém a veřejné finance. Je třeba mít na paměti, že aktivita seniorů, kteří v tuto chvíli nemají žádné požadavky vůči společnosti, tj. není jim věnována výrazná pozornost, předurčí jejich potřeby a často i kvalitu života v letech a často i desetiletích budoucích.

 

Proto je potřeba zaměřit se na tyto seniory PRÁVĚ TEĎ !

 

Projekt bude zahájen bezplatnými ukázkovými lekcemi v průběhu měsíce května a června (viz.příloha - zvětšit prokliknutím) ) a následně bude pokračovat na podzim 2015 ve formě cyklů a  jednorázových akcí o kterých Vás budeme informovat.

Více o našich dalších aktivitách najdete na www.prave-ted-ops.cz

Fotografie z našich akcí si můžete prohlédnout na  http://praveted3.webnode.cz/foto/

 

Kontakt:

Bc. Iveta Luxová

Právě Teď! o.p.s.

Fugnerovo náměstí 1808/3

120 00 Praha 2

www.prave-ted-ops.cz

luxova@prave-ted-ops.cz

tel.: 603 852 715