Tvůrčí senioři

To bylo motto kulatého stolu na téma „Pojďme se inspirovat aneb tvůrčí senioři“ , nad kterým převzal záštitu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje – pan Jiří Navrátil, MBA.

 

Jeho popis projektů na podporu seniorů v MSK, realizovaných v posledních letech a zejména informace o plánech v této oblasti na další období, jistě účastníky, kteří zaplnili jednací sál zastupitelstva MSK, potěšily.

 

Následovaly prezentace velmi zajímavých projektů, které – jak se prokázalo - v MSK realizují skuteční „srdcaři“.

 

Ať už to byla paní Hana Práglová z Senior klub Bohumín , Mgr. Ludmila Kaňoková z Centra pro rodinu a sociální péči z. s. , Ing. Dagmar Hoferková - ADRA Ostrava nebo paní Růžena Šajdáková z Akord Orlová, která svým emotivním projevem na místě získala řadu dárců surovin pro aktivity jejich spolku.

 

K "srdcařům" 100% patří i Bc. Vlastimila Faiferlíková, ředitelka  TOTEM,  z. s. Plzeň, která představila zajímavé projekty mezigeneračního a dobrovolnického centra v Plzni.


Náš portál měl rovněž možnost představit svou nabídku – jak publikační – tak v doprovodných projektech Kočka 60+ , …proslav bábi, dědu a Miss staré koleno.

 

Jak na závěr konstatovala organizátorka, Ing. Pavla Kasášová z MPSV, šlo o velmi vydařenou akci, která jistě všem účastníkům přinesla spoustu podnětů, kontaktů a informací pro jejich činnost.