Týden sociálních služeb

 

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb

Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás. 

Sociální služby jsou poskytované seniorům, osobám se zdravotním postižením, 

osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením apod.

V České republice je registrováno více než 3000 sociálních služeb, pracují zde desetitisíce zaměstnanců, jsou poskytovány statisícům uživatelů.

Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i dostupnosti sociálních služeb; tento proces dále pokračuje.

Chceme široké české veřejnosti ukázat, že:

  • sociální služby v České republice jsou kvalitní,
  • sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí,
  • sociální služby v České republice zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost.

 

http://www.apsscr.cz/cz/projekty/tyden-socialnich-sluzeb