Týden sociálních služeb 2017

Tradiční Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který se letos uskutečnil v termínu 2.–8. října, byl úspěšně zakončen.

Během uplynulých 7 dní proběhly po celé České republice konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale

i celostátní dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb.
V úterý 3. 10. byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí v prostorách opatství Emauzy v Praze. Ceny dětským výhercům, kteří nejlépe ztvárnili svůj pohled na stáří, předala vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky MPSV ČR Martina Štěpánková Štýbrová, prezident APSS ČR Jiří Horecký, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a zástupkyně generálního partnera HARTMANN – RICO, a. s., Martina Sedláková. O vítězích soutěže rozhodla odborná porota v čele s akademickým malířem Kristianem Kodetem.

V rámci nové kategorie „Tvoříme společně“ získali první místo senioři z Domova pro seniory Zruč nad Sázavou a děti z MŠ Na Pohoří.

Kompletní výsledky soutěže a fotografie všech děl najdete na www.stastne-stari.cz.


Ve stejný den, 3. 10., proběhla v pražském divadle Broadway premiéra inscenace Zatmění, jež je dramatizací knihy „Vyhasínání mozku Martina Kleina“. Příběh Martina a Věry, který je plný dojemných situací i nečekaného humoru, ožil v České republice poprvé, a rozhodně by ho měl shlédnout každý, kdo přichází do styku s osobami s demencí. Jednotlivé vstupenky na další představení lze zakoupit na Ticket Art.


Hlavní událostí celého Týdne však byl dvoudenní IX. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, který odstartoval ve čtvrtek 5. října v Táboře. V rámci čtvrtečního bohatého programu, kterého se zúčastnilo více než 700 lidí, vystoupil například psychiatr Radkin Honzák, zakladatel onkologických center ve Švýcarsku Petr Čech či Petra Zdražilová z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Páteční program pak byl rozdělen do odborných sekcí, a to ekonomicko-provozní, sekce péče o osoby s demencí, sekce opatrovnictví v sociálních službách, sekce nízkoprahových zařízení a azylových domů a sekce psychoterapie v sociálních službách.

V průběhu galavečera byly uděleny certifikáty Značky kvality v sociálních službách, pokřtěna publikace Marcely Hauke a kol. Když do života vstoupí demence aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí a udělena Cena APSS ČR za dlouhodobý přínos sociálním službám, kterou v tomto roce obdržela doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra v Praze, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLSP JEP a předsedkyně Alzheimer Europe.


Podrobnější informace o celém Týdnu sociálních služeb najdete na FB APSS ČR (www.facebook.com/Socialnisluzby) a v listopadovém čísle časopisu Sociální služby (www.socialnisluzby.eu).

        
 

                   Iva Holmerová, držitelka ceny APSS            Andrea Tajanovská, Petr Čech,Jiří Horecký                              Křest knihy

 

Mgr. Veronika Hotová
PR specialistka APSS ČR
sefredaktor@apsscr.cz, tel. 607 056 221