Ukončení zahradní sezony

Ve středu 7. října 2015 proběhlo podzimní loučení se zahradou Domova pro seniory

a Domova se zvláštním režimem.

Program zahájila Mgr. Leona Krejčířová a společně s Romanou Kuželovou, zaměstnankyní aktivizačního oddělení, představily bohatý odpolední program.

Proběhl turnaj v kuželkách, senioři si pochutnali na grilovaných párcích a celé odpoledne zpěvem a hrou na kytaru doprovodil Ing. František Menšík, synovec jedné z našich klientek.

Na závěr ředitelka Městské správy sociálních služeb Bc. Marie Sáňková poděkovala nejen všem, kteří se přípravě programu podíleli, ale také klientům za jejich účast.