V Třinci slavili senioři

V Třinci v kině KOSMOS se uskutečnil Den seniorů s modní přehlídkou, kde také vystoupila  taneční skupina Jiřinky se svým programem.

Bylo to hezké  odpoledne.

Těšíme se na další setkání.