Veselá mysl půl zdraví

 

Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.

V současné době 87 zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 65 nemocnic a 7 domovů pro seniory.

V roce 2013 zrealizovali zdravotní klauni celkem 308 návštěv pro seniory. 

Profesionální zdravotní klauni jsou považováni za účinnou součást léčebného procesu.                                   VÍCE INFORMACÍ