VII. letní sportovní hry

Jako již tradičně každý rok touto dobou, se v úterý 3. června 2014 v dopoledních hodinách na zahradě Domova pro seniory Heřmanův Městec v ulici U Bažantnice sešli nadšenci holdující sportu a pohybovému vyžití. Věkem starší, ale duchem mladí, poměřovali své síly ve čtyřech disciplínách – hod kroužky, kuželky, hod na medvěda a šipky

 

Na všech stanovištích bylo průběžně plno a střídali se zde klienti starší s mladšími, účastníci na vozíku,  s chodítkem s těmi chodícími, hráči aktivní i ti, kteří  přišli sportovní výkony ostatních jen obhlédnout. Kromě velkého množství obyvatelů našeho domova se do akce zapojilo také šest zástupců Domova pro seniory hlavního města Prahy. 

Aby netrpěli sportovci hladem a žízní, bylo zajištěno občerstvení v podobě řízků a zákusků, které si nenechali přítomní také ujít – přeci jen energie vydaná sportovním výkonem musela být doplněna.

 

A ke komu tentokrát putovaly krásné barevné papírové medaile, diplomy  balíčky 
s věcnými cenami?

 

V disciplíně KUŽELKY opět své sportovní nadání obhájil

a na 1. místě se umístil pan Ladislav Kolář (odd. L1) – tomuto jednomu z nejstarších našich klientů nelze upřít sportovní talent, protože přední místa ve sportovních disciplínách obsazuje opakovaně. 

2. místo patřilo panu Aloisi Svobodovi (DPS Zámek), 

krásné 3. místo paní Jiřině Drobílkové (odd. D4).

HODU KROUŽKY obsadily všechny přední pozice „sportovkyně“ našeho domova: 

1. místo paní Marie Jindrová (odd. B), 2. místo paní Hedvika Janečková (odd. D3),

3. místo paní Alenka Marvanová (odd. D3).

ŠIPKAMI házeli na terč lépe zejména zástupci druhého domova pro seniory – přední příčky tak zaujali: 

1. místo paní Jarmila Procházková (DPS Zámek), 

2. místo za náš domov obhájila paní Eva Bartošová (odd. L0), 

3. místo pan Jiří Musil (DPS Zámek).

To, že se medvěda nebojí a umí ho pokořit míčem (HOD NA MEDVĚDA), předvedli nejlépe na 1. místě paní Jaroslava Šedová (odd. B), na 2. místě paní Jarmila Procházková (DPS Zámek) a na 3. místě paní Ludmila Švadlenková (odd. B).

 

Paní Růžena Vojtěchová z odd. D4 jako nejstarší obyvatelka domova svou přítomností a aktivním zapojením se do disciplín ukázala, že pohybových aktivit se může účastnit člověk jakéhokoliv věku a že nadšení něco dělat nemusí ztrácet ani ten jedinec, který za tři roky oslaví 100 let.

Počasí sportovním hrám nakonec přálo, klienti si zasportovali, popovídali, občerstvili se. Rozcházeli se do svých pokojů okysličeni čerstvým červnovým vzduchem a nakaženi herním nadšením, které vneslo vzruch a energii do jejich žití v domově pro seniory.