Vítání jara v Boskovicích

Jak jsme přivítali Jaro.

Letošní krátká, ale především mírná zima, začala v měsíci březnu již definitivně ztrácet vládu a  i když některá rána byla ještě mrazivá, odpolední sluníčko probudilo k životu nejen první jarní kytičky, ale i naše klienty.

Lavičky v naší zahradě byly obsazeny snad do poslední a každý si vychutnával první jarní paprsky, z plných plic nadechoval voňavý vzdoušek a kochal se pohledem na koberce sedmikrásek a fialek, trsy narcisů a  na další kvetoucí posly jara.

Aktivity, které toto období sebou přineslo, byly právě první vycházky s klienty po zahradě i do města, skupinová cvičení venku, ale také velikonoční dílny a interaktivní prezentace, kterou si připravili studenti SPgŠ.

Klienti  byli zapojováni formou otázek, hádanek a kvízů a mohli se nejen pobavit, ale také vyzkoušet své vědomosti, zavzpomínat na jarní obyčeje, připomenout si pranostiky a také svá mladá léta, kdy někteří  běhali po rozkvetlých loukách a stráních časně z jara již bosky.