Vodní svět v Libochovicích

Ve středu 11. února 2015 pořádal Domov důchodců v Libochovicích 12. plavecké přebory seniorů.

Domov důchodců Libochovice je součástí Centra sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Výzvu k zapojení do přeborů  přijaly domovy PDS Orlická Ústí n.L. DSP Chotěšov, PDDS Teplice-Dubí a MSSS Most. Celkem se sjelo 15 závodníků.

Uvedení závodů se ujal ředitel Centra sociální pomoci Litoměřice, p.o., Ing Jindřich Vinkler společně s vedoucí domova Bc. Andreou Krčmářovou. 

K naladění na sportovní náladu pomohlo vystoupení mažoretek z Libochovic  pod vedením Jarky Svobodové.

Nejstarší plavci byli paní Emílie Nožičková z DPS Orlická, která letos oslaví 89 narozeniny

a pan Zdeněk Novotný z PDDS Teplice-Dubí, kterému letos bude již 85 let.

Věkový rozdíl mezi závodníky je kompenzován trestnými vteřinami, aby to bylo pro všechny spravedlivé.

Letos plavalo 7 mužů a 8 žen. Bylo úžasné vidět, jak se senioři těší na tento živel a jak je tento sport těší. Plavat přijel i pan Miroslav Myslík z Dubí. I když má handicap, přesto se odvážil a opět se přihlásil do závodu s ostatními seniory. Jsme velice rádi, že se senioři věnují sportu a těší udržují se tak v dobré kondici a náladě.

 

A jak to nakonec dopadlo?

V soutěži mužů vyhrál pan Zdeněk Novotný z PDDS Teplice-Dubí, druhé místo získal pan Josef Houška z MSSS Most a třetí příčku vybojoval pan Václav Václavík MSSS Most.

V kategorii žen zvítězila paní Eva Mádlová z MSSS Most, druhou pozici vybojovala paní Alena Pírková z DPS Orlická a třetí příčku získala Milena Pavlíčková z MSSS Most.

 

Děkujeme  za pomoc při organizaci  těchto přeborů zaměstnancům a přátelům domova a stejně tak Městu Libochovice za zapůjčení bazénu.

 

Přejeme všem závodníkům pevné zdraví a doufáme, že sportu zůstanou věrní.