Výlet do Zlaté Koruny

Ve čtvrtek 22.5.2014 ráno jsme se společně vydali autobusem do Zlaté Koruny na prohlídku kláštera a tamního kostela. Počasí nám ten den velice přálo, byl krásný slunečný den.

Cisterciácký klášter byl založen roku 1263 českým králem Přemyslem Otakarem II. 

Původně se klášter jmenoval Svatá Koruna podle relikvie trnu z Kristovy koruny, 

kterou Přemysl Otakar II. obdržel nepřímo od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého. Tento klášter je opředen mnoha pověstmi a legendami.

Po příjezdu jsme šli společně na prohlídku, kde jsme obdivovali krásy tohoto místa. 

Ze Zlaté Koruny jsme odjížděli plni dojmů, zážitků a usilovného přemýšlení, jak něco tak krásného mohli dříve lidé udělat bez pomocí jakýchkoliv strojů.

Poté jsme se vydali do Římova na oběd a prohlídku tamního infocentra. 

V odpoledních hodinách jsme se vydali zpět do našeho domova.