Výroční členská schůze SDČR - MO Brno

Výroční členská schůze SDČR - MO Brno proběhla  19.3.2014 v sále Břetislava Bakaly.

Jak je patrné z fotografií, program byl nejenom oficiální, ale díky vystupujícím příslušníkům nejmladší generace se přítomní i dobře pobavili.