Charitní středisko Gabriel, Ostrava


Posláním Charitního střediska Gabriel – Komunitního centra pro seniory v Ostravě-Zábřehu je prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb přispět ke snížení osamělosti, k utváření pocitu užitečnosti, bezpečnosti, k navazování nových sociálních vazeb a k udržování soběstačnosti a samostatnosti.

Služby rovněž vedou k podpoře setrvání seniorů v domácím prostředí a zároveň odstraňují izolaci od společenského prostředí.

Cílem Komunitního centra je s pomocí zájmových, vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit udržet a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti, které podporují sociální začleňování uživatelů.

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením způsobené osamělostí, zhoršováním zdravotního stavu apod.


Kontakt:

Charita Ostrava - středisko Gabriel - Komunitní centrum pro seniory

Čujkovova 40a

700 30 Ostrava-Zábřeh

Telefon: 599 527 590, 737 610 758

E-mail: cho.gabriel@charita.cz

www.ostrava.charita.cz

Kočka 60plus

28. 2. 2014 Kočka 60plus

Firma ABENA sponzoruje další aktivitu, přispívající ke zkvalitnění života seniorů – Kočka 60plus.