CSS Tachov - DPS Panenská

 

Posláním Domova pro seniory Panenská je poskytovat sociální služby dospělým a seniorům, kteří nejsou schopni, především v důsledku svého věku a zdravotního omezení, samostatně vykonávat každodenní činnosti a pomoc jim nemůže zabezpečit rodina nebo jiné sociální služby.

Domov poskytuje celoroční ubytování s dalšími službami, celodenní stravování, kulturní a společenské, rehabilitační programy, pomoc při uplatňování práv a zájmů včetně základního sociálního poradenství. Služba je seniorům poskytována s ohledem na jejich možnosti a potřeby. Pomoc je poskytována v takové míře, aby byly zachovány a rozvíjeny schopnosti seniorů a tím byla snižována jejich závislost na poskytované službě.

Symbolem domova pro seniory je slunce, bez kterého není možný život a které je v každém člověku. Je velkým uměním druhých nechat je zazářit.

 

Kontakt:

Centrum sociálních služeb Tachov - DPS Panenská

Panenská 2068

347 01 Tachov

tel.: 374 701 113

 mobil: 775 422 027

e-mail: dspa.vedouci@csstachov.cz

MISS staré koleno 2012

20. 10. 2013 MISS staré koleno 2012

Ženy nestárnou – to dokázal první ročník soutěže Miss staré koleno, pořádané generálním partnerem akce – firmou ABENA.