Domov Pod Kavčí Skálou

 

Domov Pod Kavčí Skálou je zařízením sociálních služeb s celoročním pobytem. Zřizovatelem DPKS je Středočeský kraj. Zařízení úspěšně funguje již od roku 2001.

 

Poslání:

Domov Pod Kavčí Skálou umožňuje klientům z regionu prožít klidné a důstojné stáří v pobytovém zařízení. DPKS  klientům zajistí potřebné sociální, stravovací a ubytovací služby. Zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče je zajišťována především prostřednictvím vlastních vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.

 

    

 

Kapacita:

Domov Pod Kavčí Skálou poskytuje sociální služby pro 50 klientů.

 

Kontakt:

Domov Pod Kavčí Skálou

Marie Pujmanové 2045

251 01 Říčany

Telefon: 323 632 423

E-mail: reditel@domovpks.cz

http://www.domovpks.cz

 

 

Sportovní hry DPKS

24. 2. 2014 Sportovní hry DPKS

III. Sportovní hry, pořádané dne 16. 10. 2013 v Domově Pod Kavčí Skálou byly opět oživením běžného chodu domova.