Domov Sedlčany

Posláním Domova Sedlčany je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situaci odkázáni na podporu a pomoc druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

 

Služba je poskytována v rovině sociální, ošetřovatelské a zdravotní. Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si uživatelé zachovali v nejvyšší možné míře svůj běžný způsob života.

 

Služby:

 

- Ubytování
- Stravování
- Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
- Sociální péče
- Ošetřovatelská péče
- Zdravotní péče
- Další služby 

 

Uživatelé Domova Sedlčany mají možnost objednat si za úhradu kadeřnici, pedikérku a masáže. V hale stravovacího provozu je malý obchod s bohatou nabídkou potravin a drogerie. V hale stravovacího provozu je malý obchod  se smíšeným zbožím.

 

Naším společným cílem je:

 

Poskytovat uživatelům odbornou pobytovou službu, která je v souladu s principy etického kodexu a Standardů kvality sociálních služeb,

Předcházet sociální izolaci uživatelů, konáním nejrůznějších výletů, akcí a individuálním plánování,

Pomáhat při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

Neustále rozšiřovat nabídku aktivit konaných v našem zařízení s cílem nacvičit a upevnit u uživatelů jejich motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti,

Zajistit kvalifikovaný personál pro rostoucí potřeby cílové skupiny. Průběžně podporovat profesní růst a další vzdělávání našich zaměstnanců, především prostřednictvím školení probíhajících v zařízení i mimo něj.

Omezit či vyloučit situace, ve kterých dochází k porušování práv, střetům zájmů a porušování soukromí uživatelů a to změnou přístupu personálu, seminářů zaměřených na ochranu práv či rekonstrukcemi konanými v Domově.

Posilovat spokojenost a pohodu uživatelů, podporovat je v tom, aby mohli žít běžným způsobem života, rozvíjet a udržovat soběstačnost, schopnosti a dovednosti uživatelů po co nejdelší dobu.

Kontakty:

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746
264 01 Sedlčany

Informace:  
tel.: 318 841 811
E-mail: info@domovsedlcany.cz 

www.domovsedlcany.cz

 

V Sedlčanech zpívali koledy

13. 12. 2014 V Sedlčanech zpívali koledy

Dne 10.12.2014 se Domov Sedlčany již podruhé zúčastnil akce Příbramského deníku ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. 
Mikuláš naděloval

5. 12. 2014 Mikuláš naděloval

Dne 3.12.2014 Proběhla v Domově Sedlčany MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA. 
Mikuláš se svými pomocníky obešel s dárečky i všechny pokoje.
 
Loučení s létem

21. 9. 2014 Loučení s létem

V Domově Sedlčany to pojali vesele :-)
Olympijské hry

5. 9. 2014 Olympijské hry

Dne 3.9. 2014 proběhlo v Domově Sedlčany slavnostní zakončení olympijských her, které probíhaly celé léto.
100 let - to už jsou pořádné narozeniny !!

24. 7. 2014 100 let - to už jsou pořádné narozeniny !!

V červenci oslavila klientka Domova Sedlčany - paní Virginie Nesuchová - krásné životní jubileum...
123