Dům pokojného stáří svaté Ludmily

Dům pokojného stáří svaté Ludmily, jehož zřizovatelem je Oblastní charita Ústí nad Labem, je moderní bezbariérové pobytové zařízení rodinného typu s nepřetržitým provozem,poskytující sociální služby a maximální individuální péči seniorům.


Poslání

Poskytnout seniorům důstojné a klidné prožití stáří v rodinném, důvěrném

a bezpečném prostředí.


Kapacita služeb 
36 lůžek pro celoroční pobyt, z toho 16 jednolůžkových bytových studií se samostatným 
sociálním zařízením a kuchyňskou linkou, 9 dvoupokojových studií se společným 
sociálním zařízením a kuchyňskou linkou,  2 obytná studia s vlastním sociálním zařízením. 
Poskytujeme dvě sociální služby dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách:
- dle §49 Domov pro seniory, kapacita 30 lůžek, kde cílovou skupinu tvoří mladší 
senioři od 65-80 let věku a starší senioři nad 80 let, kteří potřebují pomoc v běžných 
denních činnostech. 
- dle §50 Domov se zvláštním režimem, kapacita 6 lůžek, cílovou skupinou jsou 
senioři ve věku od 65 let s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, a kteří potřebují pravidelnou 
pomoc druhé osoby. Režim v tomto zařízení je při poskytování sociálních služeb 
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

Kontakt: 

Dům pokojného stáří svaté Ludmily

V Aleji 434, 403 17  Chabařovice

Telefon: 475 225 185

e-mail  : ludmila@charitausti.cz

Web: www.charitausti.cz

Vedoucí: Mgr. Yvona Jungbauerová

Telefon: 731 402 490

E-mail: jungbauerova@charitausti.cz

Sociální pracovník: Bc. Tereza Nétková

Telefon: 731 402 492

E-mail: netkova@charitausti.cz

Sociálně-pedagogický pracovník: Bc. Ivona Jungbauerová

Telefon: 736 445 174

E-mail: jungbauerova.i@charitausti.cz


 

Velikonoce v Domově sv.Ludmily

23. 4. 2014 Velikonoce v Domově sv.Ludmily

Senioři v Domě pokojného stáří svaté Ludmily hojně oslavili Velikonoce..
Masopust na severu Čech

5. 3. 2014 Masopust na severu Čech

Zaměstnanci a studenti si pro seniory v Domě pokojného stáří svaté Ludmily připravili Masopustní veselí..