Magistrát města Opavy - sociální odbor

 

Statutární město Opava je zřizovatelem dvou klubů důchodců:

KD Masarykova 25 a  KD Na Pastvisku 14A.

 

Kluby důchodců slouží jako společenské středisko a jsou přístupné všem seniorům, kteří jsou občany města Opavy. Hlavní činností klubů je zprostředkovat opavským seniorům kontakt se společenským prostředím a se svými vrstevníky, dále přednášková činnost, besedy, hry, oslavy výročí apod.

Kontakt:

Magistrát města Opavy

odbor sociálních věcí, odd. sociálních služeb a komunitního plánování

Horní nám. 69

746 26  Opava

Telefon.:+420 553 756 716

Mobil:+420 734 358 360

Fax.:+420 553 756 970

www.opava-city.cz

 

Kočka 60plus

28. 2. 2014 Kočka 60plus

Firma ABENA sponzoruje další aktivitu, přispívající ke zkvalitnění života seniorů – Kočka 60plus.