Zasmějme se spolu

Hlavní myšlenkou tohoto projektu bylo budování vztahů mezi generacemi, které by mělo být součástí každodenního života a na cennost spolupráce mezi mladými a staršími a na jejich přínos pro všechny by se nemělo zapomínat.

 S velmi dobrým nápadem jak tuto zásadu realizovat, přišla Mgr. Eva Kotarbová, členka MO SD ČR Ostrava.

Vymyslela taneční a vědomostní soutěž  Zasmějme se spolu, kde by spolu soutěžily smíšená družstva sestavená ze 2 studentů a 2 seniorů.

Oslovila ředitelku Obchodní akademie v Ostravě Porubě Ing. Marii Katapodisovou

a ředitelku Knihovny města Ostravy ing. Miroslavu Sabelovou a spolu s Annou Pinterovou, předsedkyní MO SD ČR začaly tento výborný nápad setkání a soutěžení mladých studentů s OA a seniorů s MO SD ČR Ostrava připravovat.

 

Atmosféru akce nejlépe vystihnou přiložené fotografie.

Štáb regionální TV a Ing.Radim Štefan z OA  pořizovali i videonahrávky, takže účastníci si jistě toto odpoledne rádi připomenou i touto formou.

 

Hosté:

Magistrát města Ostravy
- PaedDr Libor Lenčo - vedoucí odboru školství
- Mgr. Martina Pavelková - metodik soc.služeb a zdravotnictví Magistrátu MO
Městský úřad Poruba
- Mgr. Jana Glogarová DIS- ved. odboru sociálního
KR SD ČR  MSKraje
- Zlatuška Paršová - předsedkyně
KR  Seniorů
- Ing. Ludmila Holubová
- Stanislav Pintera - člen předsednictva
- Ing. Petr Arnold - svaz tělesně postižených
- Ing.Václav Džambík - koordinátor projektu Mladí duchem
Porotci:

- manželé Pekárkovi - učitelé tance
- ředitelka OA v O-Porubě  Ing. Marie Katapodisová
- ředitelka Knihovny města Ostravy, ing. Miroslava Sabelová
- za svaz důchodců - Pavla Srubková

Soutěžní týmy

"Zelený“ -  Ludmila  Částková, Bedřich Richter, Petra Špičáková a Krištof Gajdošek

„Modrý" - manželé Řeháčkovi, Natálie Hejmalová,Petr Kazimirský

„Červený“ - Ludmila Vrbová, Josef Seifert, Andrea Kalusová, Mario Tomica

„Žlutý" - Marie Ryšavá, Jiří Vyplel, Lea Prusková a Marek Profota

 

Jednotlivá soutěžní kola - tzn. ukázky polky, valčíku a disco tanců v provedení všech týmů - kombinované s vědomostní soutěží - výborně doplňovala vystoupení studentů OA i dalších umělců - jako byl např. soubor Kotek.

 

Laické komisi se nejvíce líbil "Zelený" tým, ale u odborné poroty to vyhráli "Žlutí"..

V očích publika ovšem byli vítězi všichni.. což také dalo najevo patřičnými ovacemi.

 

Po vyhlášení vítězů byli účinkující, porotci i moderátoři odměnění malým dárečkem od sponzorů, kterými byli- Magistrát města Ostravy, Městský úřad O.-Poruba, Knihovna města Ostravy, Obchodní akademie O.-Poruba, manželé Pekárkovi, Mgr. Eva Kotarbová a dva soukromí sponzoři.  Všichni soutěžící  dostali pěkný účastnický list . 

Děkujeme všem účastníkům soutěže i organizátorům, kteří toto pěkné odpoledne připravili.  Určitě se podařilo naplnit myšlenku mezigeneračního propojení