Žehnání kaple

14. 9. 2017 bylo pro naše zařízení výjimečné datum. Proběhlo totiž žehnání nové kaple spojené se mší svatou, kterou celebroval Mons. Karel Herbst SDB.

Na tuto událost se sešlo kolem 120 lidí z řad klientů a veřejnosti.

Na závěr obřadu zazpíval pár písní zpěvák Jakub Hübner.

 

 „V letošním roce byla v rámci rekonstrukce dokončena nová větší kaple, která svým interiérem odpovídá vážnosti a důstojnosti, které chce vedení Domova klást na duchovní potřeby a rozvoj. K vytvoření tohoto ekumenického prostoru nás vedlo několik skutečností. Většina klientů nemá již možnost účastnit se náboženských setkání a práce ve společenství mimo Domov pro seniory. Z tohoto hlediska má pro ně pravidelná mše svatá, bohoslužba slova nebo čtení z bible nezastupitelné místo při možnosti prožít pocit sounáležitosti a vzájemnosti. Dále v daném prostoru plánujeme koncerty klasické duchovní hudby a další akce související s niternými potřebami klientů. Tak jako v kapli stávající, zde bude dána možnost soukromí jednotlivcům, kteří chtějí mít klid na rozjímání. Nezastupitelné místo bude mít i duchovní podpora zaměstnanců, která je velice důležitým prvkem zejména v sociálních službách, kde se všichni setkáváme se smrtí, s její velebností a konečností.
Na jednotlivá setkání budou moci přijít také lidé z veřejného prostoru. Tím chceme podpořit prolínání obyvatel a pracovníků Domova s lidmi z přirozeného prostředí. Taková setkávání vnímám jako velmi obohacující pro obě strany.“
řekla při žehnání kaple paní ředitelka Mgr. Bc. Ilona Veselá.