Zpívání na Matyáši

Po delší době nás navštívili žáci ze ZUŠ v Nejdku pod vedením pana ředitele Baumgartla.

Zazpívali jednotlivě sólové písně i skupinové skladby  za doprovodu hudebních nástrojů. 

Moc se nám vystoupení líbilo, děkujeme. 

Studentům ZUŠ i pedagogům přejeme slunečné pohodové léto a těšíme se na vystoupení v příštím školním roce