Jak přesně změřit výšku člověka: Praktické tipy a techniky

Proč je přesné měření výšky důležité?

Mnozí z nás možná považují měření výšky za rutinní záležitost. Ale jste si jistí, že znáte správný postup, jak to udělat přesně? Měření výšky má význam nejen při kontrole růstu dětí, ale také u dospělých - může například odhalit zdravotní problémy spojené s kostmi nebo držením těla. V rámci zdravotních kontrol, u sportovců anebo při nákupu oblečení je důležité znát přesnou výšku. Ovlivňují ji různé faktory jako genetika, výživa a životní styl, ale i čas dne, kdy měření probíhá. Byli jste vědomi toho, že večer býváme obvykle o něco nižší než ráno? To je způsobeno mírnou kompresí meziobratlových plotének během dne.

Nejde jen o samotné měření, ale i o postup, který je třeba zvolit. Existuje několik osvědčených technik měření, které nám pomohou získat co nejpřesnější výsledek. A právě na ty se budeme ve článku podrobněji dívat. Znamená to, že poradím, jak se postavit, jaké měřicí nástroje použít a jak zajistit, že měření nebude ovlivněno vnějšími faktory.

Techniky měření výšky u domácího prostředí

Když mluvíme o měření doma, není potřeba žádné speciální vybavení. Stačí mít při ruce standardní kancelářský metr, tužku a rovnou stěnu. Klíčem k přesnosti je postavit se naboso, záda k stěně, paty přitisknout k zdi, nohy u sebe, ramena volně podél těla a pohled směřovat rovně dopředu. V takové poloze je možné si na vrchol hlavy položit knihu nebo rovnou desku a udělat na stěně značku tužkou. Poté měříme od podlahy ke značce a máme přesnou výšku.

Ale pozor, i drobné chyby mohou výsledek zkreslit. Například pokud hlavu natahujeme nahoru nebo ji máme příliš zakloněnou, nedostaneme se k správnému číslu. Proto je důležité, aby značka na stěně byla opravdu v místě, kde hlava končí, nikoli vyšší ani nižší. A co víc, je nutné měřit výšku několikrát, aby výsledek byl co nejvíce spolehlivý. Pokud se chce někdo opravdu ujistit, může měřit ráno i večer a potom tyto dvě čísla vzít jako průměrnou výšku pro daný den.

Využití profesionálních měřicích přístrojů

V lékařských zařízeních, ve fitness centrech nebo třeba ve školách se často setkáme s profesionálním měřicím přístrojem známým jako stadiometer. Tyto přístroje jsou navrženy tak, aby poskytovaly co nejpřesnější výsledky. Výhodou je jejich kalibrace a konstrukce, která minimalizuje možnost chyby. Stadiometry bývají pevné nebo přenosné a jsou vybaveny posuvným měřidlem, které se přesně přizpůsobí vrcholu hlavy. Když se změříte na stadiometru, měli byste stát stejně jako u měření doma - rovně, paty při stěně, zrak směřující dopředu.

Při měření také nezapomínejte, že výška se může mírně lišit v závislosti na držení těla. Pokud máme například sklon k špatnému držení těla, může být výsledek ovlivněn, a to i v případě, že stojíme přesně dle instrukcí. Tady právě stadiometer ukáže pravou hodnotu a upozorní nás tak na možné problémy s držením těla.

Důležité faktory při měření výšky

Kromě správné techniky a postupu existují další faktory, které mohou výšku ovlivnit a měli bychom je vzít v úvahu. Ráno jsem zmiňoval mírné prodloužení těla po probuzení díky relaxaci meziobratlových plotének, ale co další faktory? Vliv má například i obuv. Některé boty mají tlustší podrážky, což přirozeně zvyšuje výšku. A věděli jste, že i zmenšení váhy může vést k nepatrnému nárůstu vlastní výšky? Obrtlíky a meziobratlové ploténky jsou méně zatížené, tudíž mohou trochu 'opravit' držení těla.

Kvalita podložky, na které stojíme, může také hrát roli. Na měkkém koberci je možné, že se paty trochu propadnou, zatímco na tvrdé podlaze stojíme opravdu 'kořenem'. Nakonec nesmíme opomenout ani emocionální faktory - stres a úzkost mohou vést k nevědomému svírání postury a zvýšenému svalovému napětí, což má za následek mírně nižší postavu. Proto je důležité, abychom byli při měření výšky co nejvíce uvolnění a přirození.

Závěrečné tipy pro přesné měření výšky

Shrneme-li všechny tyto informace, dostáváme se k finálním tipům a trikům, jak měření výšky udělat co nejpřesněji. Vždy dbáme na rovnou záda a přirozený postoj, tužku držíme ve vodorovné poloze, když děláme značku a měříme opakovaně. Pro přesnost je vhodné sledovat, zda se naše životní návyky neodráží v držení těla, a jestli jsme si všimli změn, konzultovat je s odborníkem.

Pro děti, jejichž růst je rychlejší a proměnlivější, doporučuji měření provést v pravidelných intervalech - ideálně každé tři měsíce. Dospělí si mohou výšku změřit jednou za rok, nebo pokud zaznamenaly změnu v držení těla či hmotnosti. A pamatujte, že i když jsou pojmy jako 'průměrná výška' nebo 'ideální výška' běžně diskutovanými tématy, každý člověk je jedinečný a důležitější než čísla na stupnici je vaše celkové zdraví a pohoda. Na závěr bych řekl, že bychom měli být vděční za naše těla, bez ohledu na to, zda se protahují k obloze nebo zůstávají blíže k zemi. Vždyť to, jak se ve svém těle cítíme, měření výšky rozhodně nemůže odhalit.