Úvodní ustanovení

Vítejte na webovém portálu Mladí Duchem, který je věnován tématu gerontologie a stárnutí. Tento dokument popisuje podmínky užívání našich webových stránek a je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele portálu. Provozování webové stránky mladiduchem.cz (dále jen "portál") se řídí právními předpisy České republiky a tímto dokumentem, který stanovuje pravidla a podmínky pro užívání obsahu, služeb a funkcí portálu. Užíváním portálu vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami a zavazujete se je dodržovat. V případě, že s některým z ustanovení nesouhlasíte, není vám povoleno portál užívat. Tento dokument má za cíl poskytnout uživatelům jasný a srozumitelný přehled práv a povinností, které se váží k užívání portálu.

Ochrana duševního vlastnictví

Veškerý obsah nacházející se na webových stránkách Mladí Duchem, včetně textových materiálů, grafiky, fotografií, designu, loga, ikon a jiných kreativních prvků, je chráněn autorským právem a zákony o ochraně duševního vlastnictví. Je zakázáno jakékoli kopírování, šíření, vysílání, zveřejňování nebo jiné využívání obsahu bez předchozího písemného souhlasu majitele portálu, pana Radima Novotného. Pro jakékoli užití obsahu je nutné požádat o povolení prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Dodržování duševního vlastnictví je základem férového a zákonného chování na internetu a předchází možným právním konfliktům spojených s neoprávněným využíváním protějšků práv.

Odpovědnost a omezení používání portálu

Provázání na webové stránky Mladí Duchem je možné pouze s výslovným souhlasem majitele. Portál Mladí Duchem slouží k poskytování informací a poradenství v oblasti gerontologie a stárnutí populace. Všechny poskytované informace mají informativní charakter a nemohou plně nahradit profesionální médickou či právní poradnu. Portál či jeho provozovatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé užitím těchto informací. Uživatelé by měli informace vždy kriticky hodnotit a v případě potřeby se obrátit na kvalifikovaného odborníka. Rovněž není portál odpovědný za škody vzniklé třetím osobám v důsledku činnosti uživatelů portálu.

Informace o provozovateli

Provozovatelem webového portálu Mladí Duchem je Radim Novotný, se sídlem Špilberk 210/1, 662 24 Brno-střed, Česká republika. Všechny právní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li se na nás obrátit, využijte prosím e-mailovou adresu [email protected].

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky užívání mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tento dokument, aby vám neunikly žádné změny. Vaším dalším užíváním portálu po změnách v těchto podmínkách vyjadřujete souhlas s novými podmínkami. V případě sporů či neshod vzniklých z užívání těchto webových stránek budou řešeny v souladu s právním řádem České republiky před příslušnými orgány.