Zásady ochrany osobních údajů

Mladí Duchem si klade za cíl ochranu soukromí a důvěrnost informací svých uživatelů a návštěvníků. Stránka mladiduchem.cz se zavazuje k dodržování zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, zejména nařízení EU známého jako GDPR. V následujících odstavcích jsou podrobně popsány zásady a praktiky, které stránka uplatňuje v souvislosti se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů se řídí principy zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem poskytování našich služeb, zlepšování obsahu a funkcí webové stránky, statistického vyhodnocování návštěvnosti a zasílání obchodních sdělení, pokud k tomu dáte svůj souhlas. Zapamatujte si, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytné pro poskytování určitých služeb.

Shromažďování a využití osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány při různých příležitostech. Mezi běžné případy patří registrace na webu, přihlášení k odběru novinek, vyplnění online formulářů a průzkumů nebo komunikace s naším zákaznickým servisem. Spolu s oznámením o zpracování osobních údajů vám poskytneme informace o účelu zpracování vašich dat, o způsobu, jakými jsou data používána, o osobách, které mají k těmto informacím přístup, a o vašich právech v souvislosti s ochranou vašich údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou a nesmírně vážně ji bereme. Každý zaměstnanec a spolupracující externista musí dodržovat naše interní předpisy a být seznámen s pravidly ochrany osobních údajů, aby zaručil jejich bezpečné zpracování. K zajištění další ochrany informujeme všechny zaměstnance o potřebě zachování dat v utajení a realizujeme pravidelné školení zaměřené na informační bezpečnost.

Bezpečnost osobních údajů

Zavedli jsme technická a organizační opatření k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti při zpracování osobních údajů. Tato opatření zahrnují šifrování dat, použití firewallů, antivirového software a dalších technologií chránících data před neoprávněným přístupem, ztrátou, změnou nebo zničením. Prostor, ve kterém osobní údaje zpracováváme, je řádně zabezpečen a pravidelně monitorován. V případě porušení ochrany osobních údajů okamžitě přijímáme náležitá opatření k odstranění příčin a minimalizaci dopadů takového incidentu.

Práva subjektu údajů

Ve shodě s GDPR máte jako subjekt údajů několik práv. Patří mezi ně právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nepřesných údajů, právo na výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. K výkonu vašich práv nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Odpovíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Majitel webové stránky mladiduchem.cz:

  • Jméno: Radim Novotný
  • Adresa: Špilberk 210/1, 662 24 Brno-střed, Česká republika
  • E-mail: [email protected]

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů na našem portále, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené adrese nebo e-mailu. Naše kontaktní informace jsou veřejně dostupné a jsme zde k poskytování nezbytné pomoci a odpovědí na vaše dotazy ohledně ochrany osobních údajů.