Zásady ochrany osobních údajů

Závazek ochrany soukromí je pro nás důležitým aspektem poskytování našich služeb. Tato sekce Zásad ochrany osobních údajů poskytuje obsáhlý přehled o tom, jak sbíráme, používáme a chráníme osobní informace uživatelů našeho portálu Mladí Duchem. Zásady ochrany osobních údajů jsou vytvořeny ve shodě s platnými právními normami a reflektují naši snahu o transparentnost v procesu zpracování osobních údajů. Vaše soukromí je pro nás nesmírně důležité, a proto přikládáme velký význam ochraně osobních údajů všech uživatelů našich služeb. V následujících odstavcích vám podrobně vysvětlíme, jaké údaje sbíráme, pro jaké účely je používáme, jak jsou chráněny, jaké máte možnosti v souvislosti s jejich používáním a jak nás můžete v případě jakýchkoli dotazů kontaktovat.

Shromažďování a využití osobních údajů

Při návštěvě našeho webu mladiduchem.cz shromažďujeme různé informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Tyto údaje získáváme buď přímo od vás, například když vyplníte kontaktní formulář, nebo nepřímo prostřednictvím technologií jako jsou cookies. Sběr údajů nám umožňuje lepší pochopení potřeb našich uživatelů, zlepšení našich služeb a komunikace. Osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo a další informace, které se mohou týkat vaší osoby. Všechny tyto informace jsou zpracovávány s nejvyšší možnou péčí a používány v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. Jakožto správce vašich osobních údajů se zavazujeme k tomu, že jejich zpracování bude vždy prováděno transparentně a v souladu s platnými zákony.

Bezpečnost osobních údajů

Pro ochranu vašich osobních údajů používáme různé bezpečnostní opatření včetně administrativních, technických a fyzických opatření. Tyto opatření jsou navrženy tak, aby chránily vaše údaje před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo ničením. Udržujeme vysoké standardy bezpečnosti a pravidelně prověřujeme naše postupy v oblasti ochrany údajů, aby byly zachovány jejich aktuálnost a účinnost. Informujeme vás, že přestože aplikujeme nejlepší možné opatření pro ochranu vašich údajů, žádný přenos údajů přes internet nebo jiný síťový prostředek nemůže být zcela zabezpečen proti možným rizikům.

Práva subjektů údajů

V souladu s právními předpisy máte jako uživatel našeho webu řadu práv souvisejících s vašimi osobními údaji. Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, opravu nepřesných informací, vymazání údajů nebo omezení jejich zpracování. Rovněž máte právo vzít zpět svůj souhlas se zpracováním údajů, podat stížnost dozorovému orgánu a další práva stanovená příslušnými předpisy. Jsme připraveni vám poskytnout potřebné informace a umožnit vám využití vašich práv v plné míře.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktní údaje jsou: Jméno správce: Radim Novotný, Adresa: Špilberk 210/1, 662 24 Brno-střed, Česká republika, Email: [email protected]. Jsme připraveni reagovat na vaše dotazy a poskytnout vám veškerou potřebnou podporu ohledně ochrany vašeho soukromí.